Queena Zhao

Queena
Zhao

Giám đốc tài chính tạm thời

Queena Zhao
Giám đốc tài chính tạm thời

Bà Zhao là Giám đốc Tài chính tạm thời của Sunstone Trust Company. Bà hiện là Giám đốc tài chính của ALC và Sunstone, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò tài chính với ông Shen.

Bà ấy sẽ tiếp tục giữ vai trò CFO của ALC và Sunstone trong khi giữ chức vụ CFO cho Sunstone Trust Company. Bà nhận Bằng Thạc sĩ từ Đại học Boston.

Thông điệp từ Ban lãnh đạo.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm rằng bạn có thể tin tưởng và dựa vào chúng tôi để có chất lượng dịch vụ cao nhất. Chúng tôi cam kết trở thành công ty hàng đầu thực sự trong ngành thông qua cung cấp tổ hợp độc quyền các dịch vụ: ủy thác, ngôn ngữ và dịch vụ khách hàng vô song cho khách hàng của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Á và nhiều khu vực khác.

Chúng tôi rất vinh dự khi được trao đổi riêng với bạn về mục tiêu của gia đình bạn và cách chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào để thảo luận về chiến lược của bạn để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bảo đảm di sản của bạn được bảo vệ bởi người được ủy thác được cấp phép.

Trở về Trang Nhóm