Lois Li

Lois
Li

Nhân viên và Cố vấn Tín thác

Lois Li
Nhân viên và Cố vấn Tín thác

Lois có năm năm kinh nghiệm làm việc với các ngân hàng quốc tế, quỹ, cố vấn đầu tư và các tổ chức quản lý tài sản khác. Với sự chuyên nghiệp và kỹ năng ngôn ngữ trong vai trò là Nhân viên và Cố vấn Tín thác để phục vụ khách hàng của chúng tôi trong cộng đồng quốc tế có giá trị ròng cao mới nổi.

Trước khi gia nhập Công ty Tín thác Sunstone, Lois từng là AP và Giám đốc Quy chế tại một quỹ đầu cơ tư nhân trong và ngoài nước.

Cô lấy Bằng Cử nhân Nghệ thuật của Đại học Tài chính và Kinh tế Sơn Đông và Bằng Thạc sĩ về Phân tích Tài chính của Đại học San Francisco.

Cô thông thạo tiếng Quan Thoại và tiếng Anh để giúp khách hàng của chúng tôi hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến tín thác bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Lois cũng đam mê phát triển mối quan hệ vững chắc với khách hàng của chúng tôi trong tất cả các khía cạnh của dịch vụ tín thác, lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản.

Thông điệp từ Ban lãnh đạo.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm rằng bạn có thể tin tưởng và dựa vào chúng tôi để có chất lượng dịch vụ cao nhất. Chúng tôi cam kết trở thành công ty hàng đầu thực sự trong ngành thông qua cung cấp tổ hợp độc quyền các dịch vụ: ủy thác, ngôn ngữ và dịch vụ khách hàng vô song cho khách hàng của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Á và nhiều khu vực khác.

Chúng tôi rất vinh dự khi được trao đổi riêng với bạn về mục tiêu của gia đình bạn và cách chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào để thảo luận về chiến lược của bạn để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bảo đảm di sản của bạn được bảo vệ bởi người được ủy thác được cấp phép.

Trở về Trang Nhóm