Kiki Zhao

Kiki
Zhao

Kiểm soát viên

Kiki Zhao
Kiểm soát viên

Kiki giúp lãnh đạo Phòng Tài chính của Công ty Tín thác Sunstone với tư cách là Kiểm soát viên. Trước đây, cô từng là kế toán nội bộ cho American Lending Center và Sunstone Management từ năm 2014 đến năm 2021.

Cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán quỹ và phân tích quản lý tài trợ. Cô hỗ trợ trong việc chuẩn bị các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai thuế, cũng như các báo cáo và lịch trình liên quan đến đầu tư và tài trợ. Kiki thường xuyên cung cấp các báo cáo tài chính cho đội ngũ quản lý công ty tín thác.

Kiki nhận bằng Cử nhân Khoa học và Thạc sĩ Khoa học Quản trị tại Đại học Bang California, San Bernardino. Cô thông thạo tiếng Quan Thoại và tiếng Anh.

Thông điệp từ Ban lãnh đạo.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm rằng bạn có thể tin tưởng và dựa vào chúng tôi để có chất lượng dịch vụ cao nhất. Chúng tôi cam kết trở thành công ty hàng đầu thực sự trong ngành thông qua cung cấp tổ hợp độc quyền các dịch vụ: ủy thác, ngôn ngữ và dịch vụ khách hàng vô song cho khách hàng của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Á và nhiều khu vực khác.

Chúng tôi rất vinh dự khi được trao đổi riêng với bạn về mục tiêu của gia đình bạn và cách chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào để thảo luận về chiến lược của bạn để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bảo đảm di sản của bạn được bảo vệ bởi người được ủy thác được cấp phép.

Trở về Trang Nhóm