Jasmine Jiang

Jasmine
Jiang

Nhân viên Tín thác và Nhà chiến lược quỹ

Jasmine Jiang
Nhân viên Tín thác và Nhà chiến lược quỹ

Vừa là Nhân viên tín thác vừa là Nhà chiến lược quỹ, Jasmine có hiểu biết toàn diện về các vấn đề nhiều khía cạnh mà các gia đình nhập cư có giá trị ròng cao đang phải đối mặt. Với hơn năm năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính, cô đã theo dõi và hợp tác sâu sát với khách hàng để điều chỉnh các giải pháp thiết thực đáp ứng nhu cầu phức tạp của các cá nhân và gia đình giàu có.

Cô cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng tư nhân với các dịch vụ tín thác, quản lý tài sản, và hình thành và quản lý các quỹ tư nhân, bao gồm cả quỹ đầu tư mạo hiểm.

Jasmine lấy bằng Thạc sĩ Khoa học tại Đại học Southern California. Cô thông thạo tiếng Quan Thoại và tiếng Anh.

Thông điệp từ Ban lãnh đạo.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm rằng bạn có thể tin tưởng và dựa vào chúng tôi để có chất lượng dịch vụ cao nhất. Chúng tôi cam kết trở thành công ty hàng đầu thực sự trong ngành thông qua cung cấp tổ hợp độc quyền các dịch vụ: ủy thác, ngôn ngữ và dịch vụ khách hàng vô song cho khách hàng của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Á và nhiều khu vực khác.

Chúng tôi rất vinh dự khi được trao đổi riêng với bạn về mục tiêu của gia đình bạn và cách chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào để thảo luận về chiến lược của bạn để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bảo đảm di sản của bạn được bảo vệ bởi người được ủy thác được cấp phép.

Trở về Trang Nhóm